rsz_15_09_06_8156_4_cv

Cornel Vader
Leger des Heils

Cornel (59) begon als reclasseringsmaatschappelijk werker in Maastricht. In 1988 werd hij beleidsfunctionaris op het hoofdkwartier van het Leger des Heils, toen nog in Amsterdam. Na een periode als hoofd van de centrale stafafdeling Mark en Kwaliteit van het Leger des Heils te hebben gewerkt ging hij algemeen directeur over het werk in Noord-Nederland. Sinds 2011 is hij bestuursvoorzitter van de professionele zorgtakken van het  Leger des Heils. Cornel volgde de na het VWO in Vlissingen de Sociale Academie in Breda en studeerde Andragologie in Leiden. Hij deed Nima A, B en C en is geregistreerd als CRM-professional.

Mijn Sessie

De markt van de rafelrand

Mensen die over de rand van de samenleving zijn gevallen ondersteunen wordt mogelijk niet alleen door de marketing van zorgproducten maar vooral van een andere opvatting. Het Leger des Heils werkt wereldwijd al 150 jaar voor de onderkant van de samenleving. Ook in Nederland. In 380 gemeenten. Hoe kan een 19e eeuwse organisatie groeien in een landschap van commoditisering van de zorg en ondersteuning met tarieven die ervan uitgaan dat zorg en ondersteuning eigenlijk vrijwilligerswerk is? Wat is de rol van het merk in de sterk gefragmenteerde  markt van het sociaal domein?

Ga terug naar het programma 

 

Bestel Tickets