Martijn Lekx

Martijn Lekx I KVK

Mijn sessie in the Journey:

KVK: De marketing transitie en herpositionering van een publiek zekerheidsmerk

De geschiedenis van KVK start al voor 1800, toen er colleges en comités bestonden die de gezamenlijke belangen van de kooplieden en fabrikanten behartigden. In 1803 werd in Rotterdam de eerste Kamer van Koophandel geopend waarna er velen volgden. De fusie van de Nederlandse Kamers van Koophandel in 2014 was het begin van een enorme transformatie door. Elke ondernemer kent KVK van het handelsregister en de verplichtingen die erbij horen. KVK staat nu voor de uitdaging om ondernemend Nederland te laten zien en ervaren wat zij bedoelen met hun slogan: KVK werkt voor ondernemers. Het is onze missie om het leven van ondernemers makkelijker te maken met informatie en advies. Tijdens deze presentatie krijg je een kijkje in de keuken van hoe zo’n transformatie er uit ziet en in het bijzonder hoe KVK een meer marketing gedreven organisatie wordt

Biografie Martijn Lekx

Martijn Lekx (42) heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij heeft de afgelopen 15 jaar gewerkt bij dienstverlenende organisaties op het snijvlak van strategie, marketing, propositie ontwikkeling en omnichannel management. Sinds een half jaar is Martijn eindverantwoordelijk voor Marketing binnen KVK. Een publieke organisatie met een prachtige missie die voor een enorme transitie staat. Elke dag mag Martijn werken om vanuit een Marketing visie het ondernemersklimaat in Nederland naar een hoger niveau te tillen.

Terug naar sprekersoverzicht