Over de NIMA Marketing Week

Alles wat je moet weten over de NIMA Marketing Week

Wat jarenlang de NIMA Marketing Day was, passen we dit jaar, vanwege de coronamaatregelen, eenmalig aan naar NIMA Marketing Week. Dit om zo letterlijk de ruimte te bieden aan zoveel mogelijk bezoekers die kunnen luisteren naar alle mooie verhalen uit het marketingvak. Naast dat je als bezoeker nu de keuze hebt welke dagdelen of dagen je gaat, kun je ook de keuze maken of je live bij de sessies wilt zijn in Utrecht, of dat je online toegang wilt.

Onderstaand lees je over hoe we de Coronamaatregelen tijdens het de Marketing Week kunnen waarborgen, de sprekers, de adviesraad, het niveau, de toegang tot sessies, de rol van de NIMA-organisatieonderdelen en de rol van sponsoren/partners van NIMA Marketing Week 2020. De NIMA Marketing Week is ontstaan vanuit het idee dat we zoveel mogelijk onderdelen van het marketingvak willen belichten vanuit de actuele marketingpraktijk. Omdat NIMA een beroepsvereniging is van professionals, hechten we aan de ondertitel van de dag: Work, Life, Marketing.

Waarborgen handhaving RIVM maatregelen
Door bezoekers te spreiden over 6 dagdelen, kunnen we in de ruim opgezette locatie DeFabrique de 1,5e meter afstand goed waarborgen. Daarnaast worden er vele andere maatregelen getroffen voor een veilige NIMA Marketing Week. Bekijk hier alle genomen maatregelen.

NIMA Marketing Week online
Dit jaar is er voor het eerst ook de mogelijkheid om sessies online te bekijken. Je kunt 36 sessies in de livestream meekijken, maar je kunt er ook voor kiezen om ze op je gemak op een later moment terug te kijken.

De sprekers
Verreweg de meeste bezoekers van de NIMA Marketing Week zijn zelf lid van of aangesloten bij NIMA. De meesten van hen zijn in functie marketeer. Daarom geldt nadrukkelijk dat we ook zoeken naar marketeers van bijzondere merken die hun verhaal doen, tegen de achtergrond van hun dagelijkse marketingpraktijk en organisatiestrategie. Aan dienstverleners als bureaus, consultants, adviseurs, interim marketeers en dergelijke onder de sprekers wordt gevraagd namens een opdrachtgever (bedrijf, merk, marketingorganisatie) te spreken. Sprekers op de NMW krijgen geen financiële vergoeding voor hun voordracht, met uitzondering van de keynote sprekers.

De Adviesraad
Na het bekend maken van de thema’s zijn/worden álle NIMA-members in de gelegenheid gesteld om mee te helpen met het vullen van het programma. Dat kan door deel te nemen aan (de eenmalige bijeenkomst van) de NIMA Marketing Week Adviesraad of door suggesties te sturen aan de organisatie. Over de Adviesraad wordt gecommuniceerd via de NIMA-nieuwsbrief en de site. Belangrijk uitgangspunt waarmee de Adviesraad aan het werk gaat is – opnieuw – de wens om marketeers zélf te vragen voor een presentatie. Op basis van de input uit de adviesraad wordt door de organisatie een ‘verlanglijst’ opgesteld en worden beoogde sprekers benaderd. Omdat het aantal suggesties veel groter is dan het aantal te vullen plaatsen, moeten daarbij keuzes worden gemaakt. De NMW-organisatie probeert een zo goed mogelijke mix samen te stellen van grote en kleine organisaties, B2B en B2C, bekende en minder bekende namen, voor de hand liggende zaalvullers en meer verrassende sprekers.

Niveau
Het algemeen niveau van de lezingen is uiteraard afhankelijk van de persoon die de presentatie verzorgt, maar in het algemeen wordt hen gevraagd in te spelen op een luisterend publiek dat goed is ingevoerd in het vak en minimaal een aantal jaar werkervaring heeft. Wat voor de één nieuw is, is misschien voor de ander routine. Uitgangspunt is het delen van insights, ervaring en kennis om samen beter te worden in het vak. De mate van verdieping wordt enigszins beperkt door de tijd die de sprekers mogen vullen. Wel vraagt de organisatie aan presentatoren om de zaal in de gelegenheid te stellen om vragen te stellen en eventueel contactgegevens achter te laten voor nakomende vragen. De gebruikte voertaal is Nederlands, maar waar nodig wordt gebruik gemaakt van Engels. Presentaties die beschikbaar worden gesteld aan de organisatie, worden achteraf op de NMD-site geplaatst, een deel ervan wordt opgenomen en als lesmateriaal ter beschikking gesteld aan NIMA Members.

Toegankelijkheid
Het event is niet alleen voor leden van NIMA, maar is voor iedereen toegankelijk. De NIMA Marketing Week is ambitieus in zijn opzet om het voor zoveel mogelijk mensen tegelijk mogelijk te maken de presentaties bij te wonen waarvoor bezoekers komen. Er is om verschillende redenen voor gekozen om niet te werken met voorregistraties, waardoor het in sommige gevallen kan voorkomen dat een zaal ‘vol’ zit en moet worden uitgeweken naar een alternatieve keuze. Om veiligheidsredenen kan de capaciteit van de zalen niet verder worden uitgebreid. De organisatie raadt bezoekers daarom aan ruim bijtijds bij de zalen aanwezig te zijn.

De aanwezigheid van NIMA Members en Communities in het programma
De NIMA Marketing Week is een week waarop leven, werken en marketing centraal staan. Dat wil ook zeggen dat het programma wordt samengesteld met een allround-marketeer in het achterhoofd en relevantie voor een brede groep vakgenoten als belangrijkste criterium. De NIMA Marketing Week is nadrukkelijk géén ‘clubevent’: Personen en organisaties die aan NIMA zijn verbonden of onderdelen van NIMA zelf krijgen geen voorrang in het programma. Evenmin krijgen NIMA Communities of grote aangesloten leden (bedrijven) vanzelfsprekend presentatieruimte. Suggesties van aangesloten NIMA Members om zelf binnen één van de thema’s een presentatie te verzorgen zijn uiteraard wél zeer welkom en worden samen met de overige suggesties besproken en beoordeeld door de Adviesraad.

Sponsoren in het programma
De NIMA Marketing Week kan niet op deze wijze worden georganiseerd zonder een bijdrage van sponsoren, of beter: partners. Bij de ontwikkeling van het concept van de NMD is rekening gehouden met het integere niet-commerciële karakter van de dag en is vastgesteld dat minimaal 80% van het reguliere programma (de ‘tracks’ of themazalen) wordt gevuld door onbezoldigde en onafhankelijke marketeers die door NIMA worden benaderd voor een presentatie. De overige 20% wordt gevuld met presentaties waarvoor de sponsoren een bijdrage leveren om de NMD te organiseren. Het staat hen vrij deze naar eigen goeddunken te vullen, maar omdat bezoekers van het event ‘free flow’ bewegen (ze zijn niet gebonden aan een zaal) houden zij ook rekening met het belang van de bezoekers en presenteren programmaonderdelen die voor de aanwezige marketeers relevant zijn.