PROGRAMMA

De visie op Marketing als integrale bedrijfsfunctie – REC

doorDorkas Koenen

vanRabobank

om 13.30-14.10

zaal Copraloods

dag 1 september

Een perspectief op de rol van Marketing als integrale bedrijfsfunctie; hoe marketing binnen organisaties strategisch kan (en moet) sturen op het creëren van waarde voor de klant en rentabiliteit.