PROGRAMMA

“Grenzen aan de online beïnvloeding van consumenten”

Door de inzet van onder andere data en algoritmen zijn bedrijven online steeds beter in staat consumenten te sturen in hun keuzes en aankopen. Zij zetten allerlei tactieken in om het online gedrag van consumenten te beïnvloeden. Waar gaat verleiden over in misleiden? De beantwoording van deze vraag staat centraal in ACM’s leidraad bescherming van de online consument, die na consultatie begin dit jaar definitief is geworden. Met de leidraad geeft de ACM concreet invulling aan de norm voor online misleiding. Dit is ook de norm die de ACM vanaf nu hanteert in haar handhaving.