PROGRAMMA

Hoe Conversation Design™ de weg vrijmaakt om tot oprechte, betekenisvolle inzichten te komen

Annemieke OnderdelindenJan Kienhuis

doorAnnemieke Onderdelinden Friesland Campina

Jan Kienhuis Epiphany RBC

om 12.00 - 12.30

zaal Perserij

We staan als marktonderzoeksbranche voor de uitdaging om echte, betekenisvolle connecties te maken met consumenten. De kwaliteit van de interacties met consumenten wordt steeds meer vervuild door lange, ongemakkelijke vragenlijsten die meer aanvoelen als een verhoor, dan als een gesprek.

Gevolg hiervan is dat consumenten de neiging hebben om op een ondoordachte, passieve manier te reageren, waardoor er een waas ontstaat over het werkelijke consumenten gedrag en sentiment. Om de kwaliteit van de interacties met consumenten, en de inzichten die hieruit voortkomen te verbeteren zal de sector in actie moeten komen en de werkwijze onder de loep moeten nemen.