PROGRAMMA

Grenzen aan de online beïnvloeding van consumenten

doorDries Cuijpers & Winnie van Heesch

vanACM

om 10.00-10.40

zaal Kalvermelk 1

dag 3 september

Door de inzet van onder andere data zijn bedrijven online steeds beter in staat consumenten te sturen in hun keuzes en aankopen. Zij zetten allerlei tactieken in om het online gedrag van consumenten te beïnvloeden. Waar gaat verleiden over in misleiden? De beantwoording van deze vraag staat centraal in de leidraad, die na consultatie nu definitief is geworden. Hiermee geeft de ACM concreet invulling aan de norm voor online misleiding. Dit is ook de norm die de ACM vanaf nu hanteert in haar handhaving.