PROGRAMMA

Van wereldwijde corona-crisis naar 1 overheidsloket – REC

doorDaniël Timmermans

vanMinisterie van Buitenlandse Zaken

om 10.00-10.40

zaal Copraloods

dag 3 september

Hoe zorg je in een corona-crisis waar informatie vaker niet dan wel beschikbaar is dat je mensen toch goed geinformeerd kan houden? In deze sessie nemen we je mee in de manier waarop buitenlandse zaken de dienstverlening heeft georganiseerd in de afgelopen maanden. Maar in de sessie gaan we ook een stap verder. Er wordt samen met 12 andere overheidsdiensten hard werkt aan 1 loket van de hele overheid voor Nederlanders in het buitenland. Ook de Corona-crisis toont aan dat het ontwikkelen van 1 gezicht voor de klant van toegevoegde waarde is. Hoe regelen we dat, in de diversiteit van de overheid? En hoe kunnen we terug naar 1 website?