SPREKERS

Dirk Lodewijk

Dirk Lodewijk is binnen het familiebedrijf Royal Koopmans als CEO inmiddels 12 jaar eindverantwoordelijk voor de transitie van B-to-C naar B-to-B. Als familiebedrijf met meer dan 180 aandeelhouders en 176 jaar oud, is Koopmans nog volledig zelfstandig en gericht op de lange termijn. Duurzame waarde creatie staat centraal. Bij deze transitie hoort een hele andere strategie bij waarin alle stakeholders en ketenpartners moeten worden meegenomen en geactiveerd. Wat onveranderd blijft is het denken vanuit consumentendrijfveren en doorvertaling hiervan in relevante proposities samen met klanten en leveranciers. Een duidelijke visie, het voortdurend schakelen tussen strategie & executie en stakeholdersmanagement is hierbij essentieel. Hierin heeft Dirk veel internationale ervaring opgedaan in Food bij zowel coöperaties, familiebedrijven en corporates.

Titel presentatie: Merksucces in een turbulente wereld – In de schijnwerpers: Royal Koopmans – Nedertarwe

Korte omschrijving presentatie:

In de executie van de Koopmans verwaardingstrategie staat maximale toegevoegde waarde creatie door co-innovatie met klanten centraal. Royal Koopmans mag dan geen B-to-C bedrijf meer zijn, de merken zijn in 2000 verkocht aan Dr Oetker, het denken vanuit consumentendrijfveren staat nog steeds centraal om als B-to-B brand (internationale) klanten in diverse segmenten te ondersteunen met relevante innovaties om hun merkpositie te versterken. Zo heeft Royal Koopmans in de sterk gecommoditiseerde meelmarkt als niet-coöperatie een stap achterwaarts in de keten gezet om onder eigen regie samen met telers een eigen duurzaamheidsprogramma voor Graan uit Nederland op te zetten. Onder de merknaam Nedertarwe wordt voor de ambachtelijke bakkerij het gehele assortiment overgezet op graan uit Nederland, duurzaam verbouwd en de uitstraling in de winkel aangepast om zich meer te richten op de millennial. Er wordt een extra premie betaald aan de teler als incentive om de verduurzamen. Dit vanuit het inzicht dat steeds meer consumenten niet alleen maar iets willen hebben met een sterk merk of product maar zich willen kunnen verbinden met de voortbrengingsketen

Naast Meel bedient Koopmans Food Ingredients de voedingsmiddelenindustrie met foodcoatings en ingredients onder merknamen zoals Koopmans Senses, Veagan en Fry-Less.