SPREKERS

Jan Kienhuis

Jan is oprichter en CEO van Epiphany, Research Based Consultancy in Amsterdam. Epiphany is ervan overtuigd dat de meest invloedrijke beslissingen in organisaties worden mogelijk gemaakt door consumenten inzichten.

Titel van de presentatie: Hoe Conversation Design™ de weg vrijmaakt om tot oprechte, betekenisvolle inzichten te komen

Korte beschrijving van de presentatie: We staan als marktonderzoeksbranche voor de uitdaging om echte, betekenisvolle connecties te maken met consumenten. De kwaliteit van de interacties met consumenten wordt steeds meer vervuild door lange, ongemakkelijke vragenlijsten die meer aanvoelen als een verhoor, dan als een gesprek.

Gevolg hiervan is dat consumenten de neiging hebben om op een ondoordachte, passieve manier te reageren, waardoor er een waas ontstaat over het werkelijke consumenten gedrag en sentiment. Om de kwaliteit van de interacties met consumenten, en de inzichten die hieruit voortkomen te verbeteren zal de sector in actie moeten komen en de werkwijze onder de loep moeten nemen.