SPREKERS

Luuk Helleman

Luuk is sinds 2011 betrokken bij de Haagse citybranding. Hij heeft de hele ontwikkeling meegemaakt van klassieke citymarketing tot strategische branding. Van eind 2020 tot begin 2022 werkte hij als adviseur van een van de wethouders van Den Haag en momenteel werkt hij als programmamanager van de Haagse Positioneringsstrategie (Aanpak Haagse Citybranding). Een strategie die als doel heeft merkwaarden toe te passen op een groot aantal beleidsterreinen. Van communicatie met en over de stad tot relevante ontwikkelingen die de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad bepalen. Luuk heeft ruime ervaring met positioneringsvraagstukken, stakeholdermanagement, reputatiemanagement en politieke processen.

Titel presentatie: Placebranding: Merkbeleid toegepast door een stad: de strategie van Den Haag

Korte omschrijving presentatie: De ‘Haagse Positioneringsstrategie en Aanpak 2021-2025’ gaat de stad Den Haag en het stadhuis helpen ervoor te zorgen dat de eigenheid in het DNA van Den Haag de basis vormt bij het ontwikkelen van de stad, in de communicatie met Hagenaars en in de manier waarop Den Haag zich laat zien aan de buitenwereld.

Haagse citybranding gaat om de Haagse eigenheid; alles wat Hagenaars zo trots maakt en waarmee zij zichzelf en hun stad in positieve zin onderscheiden van andere steden en hun bewoners.