NIMA Marketing Day 2019

De tracks van de NIMA Marketing Day

De thema’s (Tracks) van de NIMA Marketing Day zijn gekozen door de twee organiserende partijen van de #NIMAMD: NIMA en MarketingTribune. De keuze is gemaakt op basis van trendonderzoek, de vraag naar bestaande classes en events van NIMA, klikgedrag op MarketingTribune.nl en Marketingfacts en door internationale marketingmedia te volgen. Bij de keuze voor Tracks wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de brede toepasbaarheid van de onderwerpen en relevante trends. Branches (vb FMCG), specialisaties (vb online advertising), doelgroepen (B2B, B2C, Engelstalig) en dergelijke proberen we zo evenwichtig mogelijk te verspreiden over de thema’s. Wél wordt specifiek aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling, in lijn met de missie en visie van NIMA.

De Adviesraad

De NIMA Marketing Day is een dag voor álle professionals in marketing, communicatie en sales, ongeacht de vraag of ze member zijn van NIMA of niet. Na het bekend maken van de thema’s zijn NIMA-members in de gelegenheid gesteld om mee te helpen met het vullen van het programma. Dat kan door deel te nemen aan (de eenmalige bijeenkomst van) de NIMA Marketing Day Adviesraad of door suggesties te sturen aan de organisatie. Over de Adviesraad wordt gecommuniceerd via de NIMA-nieuwsbrief en de site. Belangrijk uitgangspunt waarmee de Adviesraad aan het werk gaat is – opnieuw – de wens om marketeers zélf te vragen voor een presentatie. Op basis van de input uit de Adviesraad is door de organisatie een ‘verlanglijst’ opgesteld en worden beoogde sprekers benaderd. Omdat het aantal suggesties veel groter is dan het aantal te vullen plaatsen, moeten daarbij keuzes worden gemaakt. De NMD-organisatie probeert een zo goed mogelijke mix samen te stellen van grote en kleine organisaties, bekende en minder bekende namen, voor de hand liggende zaalvullers en verrassende sprekers.

Niveau

Het algemeen niveau van de presentaties is uiteraard afhankelijk van de persoon die de presentatie verzorgt, maar in het algemeen wordt hen gevraagd in te spelen op een luisterend publiek dat goed is ingevoerd in het vak en minimaal een aantal jaar werkervaring heeft. Wat voor de één nieuw is, is misschien voor de ander wellicht routine. Uitgangspunt is het delen van insights, ervaring en kennis om samen beter te worden in het vak. De mate van verdieping wordt enigszins beperkt door de tijd die de sprekers mogen vullen. Wel vraagt de organisatie aan presentatoren om de zaal in de gelegenheid te stellen om vragen te stellen en eventueel contactgegevens achter te laten voor nakomende vragen. De gebruikte voertaal is Nederlands, maar waar nodig wordt gebruik gemaakt van Engels. Presentaties die beschikbaar worden gesteld aan de organisatie, worden achteraf op de NMD-site geplaatst.

Toegankelijkheid

NMD 2019 verwacht ongeveer 1700 bezoekers, waarmee het het grootste generieke marketingevent van de Benelux is. De NMD is ambitieus in zijn opzet om het voor zoveel mogelijk mensen tegelijk mogelijk te maken de presentaties bij te wonen waarvoor bezoekers naar de dag komen. Er is om verschillende redenen voor gekozen om niet te werken met zaal-voorregistraties, waardoor het in sommige gevallen kan voorkomen dat een zaal ‘vol’ zit en moet worden uitgeweken naar een alternatieve keuze. Om veiligheidsredenen kan de capaciteit van de zalen niet verder worden uitgebreid. De organisatie raadt bezoekers daarom aan ruim bijtijds bij de zalen aanwezig te zijn en een alternatief achter de hand te hebben voor het geval de zaal snel vult.

NIMA Members en Communities in het programma

De NIMA Marketing Day is een dag waarop leven, werken en marketing centraal staan. Dat wil ook zeggen dat het programma wordt samengesteld met een allround-marketeer in het achterhoofd en relevantie voor een brede groep vakgenoten als belangrijkste criterium. De NMD is nadrukkelijk géén ‘clubdag’: Personen en organisaties die aan NIMA zijn verbonden of onderdelen van NIMA zelf krijgen geen voorrang in het programma. Evenmin krijgen NIMA Communities of grote aangesloten leden (bedrijven) vanzelfsprekend presentatieruimte. Wél zullen alle Communities in de gelegenheid worden gesteld zich te presenteren in de centrale ruimten. Suggesties van aangesloten NIMA Members om zelf binnen één van de thema’s een presentatie te verzorgen zijn uiteraard wél zeer welkom en worden samen met de overige suggesties besproken en beoordeeld door de Adviesraad.

Kosteloze deelname en No-show

NIMA Members vanáf Gold en Business Members mogen deelnemen aan NMD zonder dat zij hiervoor hoeven betalen. We spreken nadrukkelijk niet van ‘gratis kaarten’, omdat NIMA kosten maakt voor iedere member die zich registreert. Personal members kunnen zich zélf aanmelden, voor Business Members geldt dat het aantal ‘kaarten’ per membership verschillend is. Check hiervoor nima.nl/business en stem onderling vooral goed af wie zich registreert. Let op! Registratie als NIMA member voor de NMD is niet vrijblijvend. De NMD kan maximaal 1700 bezoekers ontvangen en het aantal kaarten voor NIMA Members is om die reden gemaximeerd op 1000. NIMA koopt capaciteit en catering in voor deze 1000 Members. Members die zich wél hebben geregistreerd, maar onverwacht om goede redenen verhinderd zijn, kunnen hun kaart teruggeven aan de organisatie en dus aan een andere Member die op de wachtlijst staat. Dit kan tot één maand voor NMD. Wie zich heeft als NIMA member heeft aangemeld en ná die 21 mei 2019 annuleert of niet verschijnt op de dag zelf krijgt een no-show-factuur van 50 euro. Voor deze strikte no-show-regeling worden NIMA Members gewaarschuwd via de uitnodigingsbrief, de wekelijkse nieuwsbrief van NIMA, twee maal vóór definitieve inschrijving en kort voor het event plaatsvindt vis een mail.

Pers

De NIMA Marketing Day verwelkomt vak- en overige journalisten graag. Neem voor bezoek, deelname of vragen over de inhoud en achtergrond van de NIMA Marketing Day contact op met Luuk Ros, programmamanager NMD en communicatiemanager van NIMA: L.ros(at)nima.nl
Houd me op de hoogte