PROGRAMMA

Klein budget, grote impact! Zo bereik je senioren met een gerichte marketingstrategie.

doorHanna Lakerveld SeniorWeb

Saskia Hamminga-Roest SeniorWeb

om 12.00 - 12.30

zaal Kalvermelk 2A

Tijdens deze presentatie licht SeniorWeb de genomineerde marketingcase voor de Marketing Company of the Year Award toe. SeniorWeb is een landelijke vereniging zonder winstoogmerk met 151.000 leden, 2.800 vrijwilligers en 16 miljoen websitebezoeken per jaar. We bespreken de marketingstrategie van 2023 aan de hand van de uitdagingen, de ingezette p’s en de resultaten. Door de nog bredere inzet van contentmarketing en een gewaagd prijsbeleid weet SeniorWeb steeds meer ouderen te bereiken. En daarmee nog meer mensen te helpen om digitaal vaardig te worden en te blijven.