Sponsors

Een groot evenement als de NMD kan niet op deze wijze worden georganiseerd zonder een bijdrage van gewaardeerde sponsoren, of beter: partners. Bij de ontwikkeling van het concept van de NMD is rekening gehouden met het integere niet-commerciële karakter van de dag en is vastgesteld dat minimaal 80% van het reguliere programma (de ‘tracks’ of themazalen) wordt gevuld door onbezoldigde en onafhankelijke marketeers die door NIMA worden benaderd voor een presentatie. De overige 20% wordt gevuld met presentaties waarvoor de sponsoren een bijdrage leveren om de NMD te organiseren. Het staat hen vrij deze naar eigen goeddunken te vullen, maar omdat bezoekers van het event ‘free flow’ bewegen (ze zijn niet gebonden aan een zaal) houden zij ook rekening met het belang van de bezoekers en presenteren programmaonderdelen die voor de aanwezige marketeers relevant zijn.
Thema The Brand
Powered by:
Thema The Professional
Powered by:
Thema The Story
Powered by:
lukkien
Thema The Design
Powered by:
proud
Thema The Academy
Powered by:
Thema The Media
Powered by:
logo-pauwr
Thema The Tools
Powered by:
kaliber
Thema The Agency
Powered by:
LemonScentedTea150
Thema The Journey
Powered by:
Thema The Intelligence
Powered by:
Thema The Weird
Powered by:
Thema The Data
Powered by:
samr
Thema The Experience
Powered by:
mojo-logo

Sponsors

Co-Sponsors

Bestel tickets