Sponsors

Een groot evenement als de NIMA Marketing Day kan niet op deze wijze worden georganiseerd zonder een bijdrage van gewaardeerde sponsoren, of beter: partners. Bij de ontwikkeling van het concept van de #NIMAMD is rekening gehouden met het integere niet-commerciële karakter van de dag en is vastgesteld dat minimaal 80% van het reguliere programma (de ‘tracks’ of themazalen) wordt gevuld door onbezoldigde en onafhankelijke marketeers die door NIMA worden benaderd voor een presentatie. De overige 20% wordt gevuld met presentaties waarvoor de sponsors een bijdrage leveren om de NIMA Marketing Day te organiseren. Het staat hen vrij deze naar eigen goeddunken te vullen, maar omdat bezoekers van het event ‘free flow’ bewegen (ze zijn niet gebonden aan een zaal) houden zij ook rekening met het belang van de bezoekers en presenteren programmaonderdelen die voor de aanwezige marketeers relevant zijn.
Track The Story
Powered by:
zandbeek
Track The Media
Powered by:
logo-pauwr
Track The Tools
Powered by:
Kaliber
Track The Agency
Powered by:
LemonScentedTea150
Track The Journey
Powered by:
Burst
Track The Intelligence
Powered by:
kantar
Track The Brand
Powered by:
markteffect
Track The Data & Analytics
Powered by:
ipsos
Track The Professional
Powered by:
huskey-logo
Track The Experience
Powered by:
samr
Track The Internal Branding
Powered by:
dechesne
Track The AI & Tech Innovation
Powered by:
genesys
Track The war for attention
Powered by:
marktplaats

Sponsors

  • Burst
  • Kaliber

Co-Sponsors

  • iWriter
Houd me op de hoogte