Sponsors

Een groot evenement als de NMD kan niet op deze wijze worden georganiseerd zonder een bijdrage van gewaardeerde sponsoren, of beter: partners. Bij de ontwikkeling van het concept van de NMD is rekening gehouden met het integere niet-commerciële karakter van de dag en is vastgesteld dat minimaal 80% van het reguliere programma (de ‘tracks’ of themazalen) wordt gevuld door onbezoldigde en onafhankelijke marketeers die door NIMA worden benaderd voor een presentatie. De overige 20% wordt gevuld met presentaties waarvoor de sponsoren een bijdrage leveren om de NMD te organiseren. Het staat hen vrij deze naar eigen goeddunken te vullen, maar omdat bezoekers van het event ‘free flow’ bewegen (ze zijn niet gebonden aan een zaal) houden zij ook rekening met het belang van de bezoekers en presenteren programmaonderdelen die voor de aanwezige marketeers relevant zijn.
Track The Experience
Powered by:
mojo-logo
Track The Data
Powered by:
samr
Track The Design
Powered by:
proud
Track The Media
Powered by:
logo-pauwr
Track The Tools
Powered by:
kaliber
Track The Agency
Powered by:
LemonScentedTea150
Track The Story
Powered by:
lukkien
Track The Brand
Powered by:
dvjinsights-logo_kleur_no-tagline
Track The Journey
Powered by:
ibm
Track The Intelligence
Powered by:
kantar
Track The Professional
Powered by:
huskey-logo
Track The Weird
Powered by:
Track The Academy
Powered by:

Sponsors

Co-Sponsors

NIMA educatie partner

Houd me op de hoogte