SPREKERS

Jolien Koelewijn

Vanuit een atypische achtergrond in Finance, ben ik gestart in Marketing op het merk Chocomel. Eerst in Nederland en nu vanuit het Chocomel Europa team. Ik word gedreven door de consument en ben altijd op zoek naar het toevoegen van waarde en beleving. In mijn huidige rol ben ik verantwoordelijk voor de communicatie van Chocomel voor de verschillende markten. Per markt is hier een andere “job to be done”, waar we onze marketing strategie en communicatie op moeten aanpassen. Dit is een ontzettend leuke uitdaging!

Painting Europe Yellow – de verschillende “jobs to be done” per markt
Chocomel is in Nederland echt een heritage en love brand. Wie heeft hier geen herinneringen aan? De enige èchte Chocomel rollen wij nu ook uit in Europa. Per markt zit Chocomel in een verschillende volwassenheidsfase en daarmee zijn er ook verschillende “jobs to be done”. In de presentatie ga ik in op de verschillen waar we tegen aanlopen en hoe dit onze strategie beïnvloed.