Thema’s

De thema’s van de NIMA Marketing Day uitgelegd in een paar regels

 

Marketingstrategie

Als je de bekende marketingboeken leest als ‘Principes van Marketing’ en ‘Marketing Fundamentals’, beginnen ze hun opbouw nooit vanuit de klant. Het startpunt is eerder een uitleg van wat marketing is en dat de belangrijkste functie van marketing is dat het bijdraagt aan het bereiken van de ondernemingsdoelstellingen. De basisprincipes van marketing en marketingstrategie: wat het is, waar het voor staat, waartoe het dient en wat daarin vaak verkeerd wordt begrepen. En wat juist goed.

Brand management

Sterke merken groeien sneller, genereren meer omzet en realiseren betere bedrijfsresultaten. Het merk is daarom een van de meest waardevolle bezittingen van ondernemingen. Merkmanagement is actueler dan ooit. Hierbij gaat het immers om het ontwikkelen en beschermen van krachtige en effectieve merken. Daarbij is het merk of de merkwaarde geen doel op zich, maar een middel om ondernemingsdoelen en concurrentievoordeel te realiseren.

Brand design

Voor veel marketeers is de wereld van design onontgonnen terrein. Terwijl marketing en design toch sterk met elkaar verbonden zijn. Je kunt namelijk best stellen dat design – in al zijn verschijningsvormen – de rode draad vormt bij het ontwikkelen van een merk. Hoe werkt design voor een organisatie, gerelateerd aan jouw rol als marketeer en gekoppeld aan een pad voor merkontwikkeling? Welke ontwikkelingen spelen er en hoe kun je designprojecten succesvol in jouw organisatie laten landen?

Data Analytics

Als data het goud zijn van een organisatie, dan zijn data insights de parel in de kroon. Alles over het verzamelen, bewaren, analyseren en bewaren van klant- en marketingdata. Hoe combineer je databronnen? Hoe analyseer je? Doe je dat zelf of besteed je delen van je data analytics uit? Hoe ontdek je waarde die je misschien helemaal niet zoekt? Hoe richt je je marketingorganisatie zó in dat je snel en wendbaar kunt reageren op nieuwe inzichten?

Marketing Technology

Martech is heel erg groot. Je kunt er een bibliotheek over volschrijven. En er is ook begripsverwarring. Wat is martech? Wat is digital marketing? Wat is marketing automation? Een marketeer kan gebruikmaken van een aantal digital tools om aan marketing ’te doen’. Er zijn daarvoor verschillende pakketten in de markt, of die nou in de cloud hangen of op een server draaien, en de vraag is: wat is het, wat moet je ervan weten en waar moet je rekening mee houden als je het gebruikt? Martech raakt aan álles in het vak.

Contentmarketing

Contentmarketing staat te boek als een relatief nieuw onderdeel van de marketingmix, maar het bestaat toch alweer zeker tien jaar. Het heeft zich ontwikkeld van een ‘search and share’-instrument (meeliftend op de doorbraak van Google en Facebook) tot het hart van merkenbouw. De hypejaren liggen inmiddels achter ons. Welke rol speelt contentmarketing en hoe verhoudt het zich tot andere disciplines in marketing?

Media

Media worden doorgaans gedefinieerd als ‘middelen om informatie over te dragen’. In de praktijk worden de dragers/kanalen bedoeld die massacommunicatie – uitzenden, streamen of publiceren voor een omvangrijk publiek – mogelijk maken. Hoe ziet het medialandschap er in 2022-2023 uit? Welke media zijn van belang en welke functies vervullen ze? Welke ontwikkelingen zijn nice to know en welke need to know?

Search & Conversie

Zoekmachinemarketing is wat betreft bestedingen nog steeds nummer één in de online marketingmix en ook nog steeds groeiend. Dit was ook het geval tijdens de Covid pandemie. Zoekmachines zijn vraaggestuurd en daardoor een pull-kanaal. Dit zorgt ervoor dat het kanaal dicht bij de uiteindelijke conversie zit. Zoekmachinemarketing is een sterk veranderende en technologie-gedreven wereld, maar de basis van het kanaal is nog steeds onveranderd. De gebruiker van een zoekmachine is op zoek. De gebruiker is als het ware ‘in de markt‘.

Pricing Management

Pricing is een complex en relevant vakgebied voor de marketeer. Als marketing geen forse bijdrage levert aan het uit de markt halen van de toegevoegde waarde, bestaat er de kans dat marketing als kostenpost wordt gezien. Dat betekent dus segmenteren op waarde en vervolgens de bijpassende prijsstrategie kiezen in samenhang met innovatie, sales, finance, product management, distributie, communicatie en branding. De strategische competentie van pricing management is een essentieel onderdeel van het marketingvak, en kan niet apart worden georganiseerd van waar de waarde wordt gecreëerd. They are two sides of the same coin.

B2B-marketing

Over het algemeen heeft B2B-marketing niet zo’n bekend en sexy imago als B2C-marketing. Toch behoort B2B-marketing tot een van de meest uitdagende en complexe marketinggebieden. Dit komt onder andere door de verschillende beslissers en beïnvloeders die er aan de klantzijde bij komen kijken. De grootste uitdaging binnen B2B-marketing ligt in het feit dat deze ‘stakeholders’ allemaal vanuit een ander oogpunt en behoefte naar een product of dienst kijken.

Innovatie

Bedrijven zien innovatie als een essentiële factor voor succes in de toekomst. Meer dan 91 procent van de organisaties geeft aan innovatie belangrijk te vinden. Want wie niet doorontwikkelt, staat stil en stilstand is achteruitgang. Bedrijven die niet innoveren, hebben op termijn geen bestaansrecht. Zo zou je kunnen stellen dat innovatie bedrijven beschermt tegen toekomstige onzekerheden en interessant marktpotentieel biedt voor wie het goed doet.

Customer Experience

Waar het vroeger nog weleens als een ondergeschoven kindje werd gezien, is CX nu de ‘belangrijkste bijzaak’ in de boardroom. Hoe integreer je customer experience in alle onderdelen van het bedrijf? De sleutel ligt in handen van de medewerkers, want iedereen zou zich moeten realiseren dat de klant centraal staat. Binnen wordt onder meer uitgelegd hoe je de neuzen dezelfde kant op krijgt en daarvoor een plan kunt opstellen.

Inrichting en organisatie van het moderne Marketingteam

Veel marketingmanagers en directeuren vragen zich af of de samenstelling van hun team wel goed zit. Ene moment heb je allemaal makers nodig van content, ander moment kun je geen data-analisten vinden, dan ben je weer ‘te blauw’ dan juist weer ‘te groen’. Iedereen doet maar wat. En het ergste: Wat voor het ene bedrijf werkt, hoeft natuurlijk helemaal niet te werken voor een ander. De vraag hoe je het anno nu organiseert is actueel en vrijwel iedereen zit met gaten. Waar begin je?

Inclusie en diversiteit in marketing en dóór marketing

Nederland is steeds cultureel diverser geworden. Om als merk relevant te blijven in dit diverse (marketing)landschap is het van groot strategisch belang om verschillende mensen met hun unieke achtergronden aan je te binden. Oppervlakkige oplossingen volstaan niet en om oprechte en duurzame verbindingen met diverse doelgroepen aan te gaan is een meer inclusieve benadering van bedrijfsvoering en marketing noodzakelijk. Een benadering die voor bedrijven en merken die dit goed doen, zal leiden tot een moeilijk te kopiëren en duurzaam concurrentievoordeel.

De Duurzaamheidparadox

‘We’ willen allemaal duurzamer, eerlijker, gezonder, dier- en omgevingsvriendelijker en zéggen in onderzoeken vaak daar ook geld voor over te hebben. In de praktijk blijkt steeds dat daar toch bar weinig van terechtkomt als de BBQ aangaat of de vakantie moet worden geboekt. Een echt hoofdpijnpunt voor marketeers, want veel bedrijven willen, hun klanten willen, maar de markt is onverbiddelijk. Hoe dat werkt, wat je eraan zou kunnen doen, wat we als onderzoekers wéten en wat je daarover als marketeer zou moeten begrijpen.

Het Moreel Marketingkompas

Via technologie is het gedrag van gebruikers meer dan ooit te beïnvloeden. Waardoor de maatschappelijk gevolgen van veel nieuwe businessmodellen groot zijn. Uit de inleiding blijkt dat flitsbezorgers de mogelijkheid hebben gebruikers meer of minder te laten bewegen, op het scherm te laten kijken, voedsel te laten verspillen en gezond te laten eten. De vraag is hoe bedrijven deze nieuwe mogelijkheden inzetten. Maar zeker ook wat wij als maatschappij wel of niet verantwoord vinden. En wat vinden wij dan verantwoord? Wat zijn onze morele overtuigingen? Wat zegt ons morele kompas in dit soort situaties?